. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาตำบล
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

อาชีพทำตาล                          

      
      
 
            อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเกยไชยประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ทำนา ทำตาล ทำไร่ เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขายเป็นอาชีพรอง โดยเฉพาะอาชีพทำตาล นิยมทำกันมาก ซึ่งอาชีพนี้ก็เป็นสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ประจำตำบลอีกด้วย  กว่าจะมาเป็นน้ำตาลโตนด
     สวนตาลร้อยปี เป็นสวนที่คนรุ่นเก่าปลูกไว้ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว เพื่อผลิตน้ำตาลสด ลูกหลานรุ่นปัจจุบันได้สืบทอดอาชีพนี้ตลอดมา สัมผัสกับสวนที่ร่มรื่น วิถีชีวิตของคนกับต้นตาล และชิมน้ำตาลสดแช่เย็นจากต้นลอนตาลสด พร้อมผลิตภัณฑ์จากตาลเป็นของที่ระลึกที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด ที่ร้านค้าริมทางถนนสายชุมแสงนครสวรรค์ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
    น้ำตาลสดเกยไชย
    ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว และเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ซึ่งเป็นการหารายได้และหาอาชีพให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วย
     หากกล่าวถึงจังหวัดนครสวรรค์บรรดานักท่องเที่ยวหรือจังหวัดใกล้เคียงก็จะนึกถึงของฝากที่เป็นขนมก็คือขนมโมจิ แต่ถ้ากล่าวถึงเครื่องดื่มหรือน้ำ แล้วคงนึกถึง "น้ำตาลสด" ซึ่งก็เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อเช่นกัน ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกยไชยใต้ ม.6 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
    "น้ำตาลสด" นี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน นับเป็นสิบ ๆ ปี ซึ่งลูกหลานยึดเป็นอาชีพก็มี และเป็นการหารายได้พิเศษก็มี ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกยไชยใต้ ก็ยึดเป็นอาชีพหลักหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวได้บ้าง ซึ่งรายได้ต่อวัน ประมาณวันละ 300 บาท ต่อเดือนก็เดือนละ 9,000 บาท ต่อปีก็ตกประมาณปีละ 111,000 บาท ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะขายดีเป็นพิเศษ นับว่าเป็นรายได้ที่เพียงพอเหมือนกัน น้ำตาลสดนั้นได้มาจากส่วนของดอกตาล โดยมีกรรมวิธีเก็บ คือ ทำบันไดขึ้นไปบนต้นตาลเอามีดกรีดดอกตาลแล้วนำกระบอกไม้ไผ่ไปรองไว้หลังจากนั้นก็ขึ้นไปเก็บน้ำตาลสดและขณะเดียวกันก็เปลี่ยนกระบอกรองใหม่ โดยปกติขึ้นไปเก็บวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเช้ามืด เวลา 6.00 -7.00 น. และช่วงเย็นคือเวลา 15.00 น. แล้วก็นำน้ำตาลมาผ่านขั้นตอนการทำเป็นน้ำตาลสดซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
     นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกยไชยใต้ ยังมีส่วนของลอนตาลขายอีกมีทั้ง ลอนตาลสด,ลอนตาลเชื่อม อันเป็นผลผลิตจากต้นตาลส่วนหนึ่ง และยังมีน้ำพริกเผาขายซึ่งมีให้เลือกหลายอย่าง เช่น น้ำพริกเผากุ้ง,ปลา,แมงดา ฯลฯ เนื่องมาจากการทำสวนพริกของชาวบ้าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของ ต.เกยไชยใต้อีกด้วย
    
      
วัตถุประสงค์ของการทำ
1. เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษ
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และความสามารถให้แก่ผู้ที่สนใจ
3. เพื่อเก็บไว้รับประทาน
4. เพื่อจำหน่ายหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
5. เพื่อเป็นของฝากให้ญาติหรือเพื่อนบ้าน

     วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1. กระชอน
2. เตา (ทำจากดินปั้นกับอิฐเผา)
3. แก่นตะเคียน (ใส่เพื่อกันบูด)
4. กระทะใหญ่ (ทำจากเหล็กหล่อ)
5. ผ้าขาวบาง
6. กรวย
7. กระติก
8. กระบอกไม้ไผ่รองน้ำตาล
9. หม้ออลูมิเนียม

     วิธีการทำ
1. นำน้ำตาลที่ได้จากต้นมากรอง ก้นกระชอนมีแก่นตะเคียนหั่นเป็นแว่น ๆ ใส่ไว้เพื่อกันบูด
2. นำน้ำตาลสดที่กรองจากกระชอนแล้วใส่ลงกระทะใหญ่เพื่อต้มให้เดือดประมาณ 30 นาทีพอให้เดือดได้ที่
3. แล้วจึงนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้ง
4. หลังจากนั้นแล้วค่อยนำมาบรรจุขวดหรือใส่ถุงไว้ขาย

     ราคาของน้ำตาลสด
- ขวดละ 15 บาท ประมาณ 1,000 ซีซี ในราคาขายปลีก แต่ถ้าคนมารับไปขายราคาส่งขวดละ 10 บาท
- ขายเป็นถุง ๆ ละ 5 บาท

     สถานที่จำหน่าย
1. บริเวณริมถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง ตั้งแต่หมู่6,7 และหมู่ 9 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
2. ตลาดสด อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
3. อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขาย

     หน่วยงานราชการที่สนับสนุน
- สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง
- องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
- โรงพยาบาลชุมแสง

     ส่วนประกอบที่สำคัญ : น้ำตาลสดแท้ 100 %

 
 
        

 

       

 

 

 
 
 
 
 
คลิ๊กเลือกสถานที่

รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ   อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง   อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ  อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)