. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาตำบล
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว      
    
              

     
 

   ร
หัสผลิตภัณฑ์ : 600304-B101
ผลิตภัณฑ์ โคมไฟจากกะลามะพร้าว
   รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   โคมไฟจากกะลามะพร้าว (19847)
   ขนาด   กว้าง19 ซม. ยาว19 ซม. สูง29 ซม.
   น้ำหนัก  310 กรัม
  
ราคา  ขายปลีก 320 บาท
   สถานที่จำหน่าย
   กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
   25/1 หมู่ 7 บ้านเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
   ติดต่อ : นายบุญส่ง อินทร์นิ่ม
   โทร : 056 353220
  
หมายเหตุ
   ภาพจากการถ่ายทำที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (19/8/47)

  

                             
                             
รหัสผลิตภัณฑ์ : 600304-B102
                             ผลิตภัณฑขันใส่บาตรจากกะลามะพร้าว
                             รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                             ขันใส่บาตรจากกะลามะพร้าว (19847)
                             ขนาด  กว้าง10 ซม. ยาว19 ซม. สูง29 ซม.
                             น้ำหนัก  585 กรัม
                             ราคา  ขายปลีก 550 บาท
                             สถานที่จำหน่าย
                              กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
                              25/1 หมู่ 7 บ้านเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์                               60120
                              ติดต่อ : นายบุญส่ง อินทร์นิ่ม
                              หมายเหตุ
                              ภาพจากการถ่ายทำที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (19/8/47)


 
 
  
รหัสผลิตภัณฑ์ : 600304-B103
  ผลิตภัณฑ์ กาน้ำจากกะลามะพร้าว
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กาน้ำจากกะลามะพร้าว (19847)
  ขนาด กว้าง17 ซม. ยาว24 ซม. สูง27 ซม.
  น้ำหนัก 270 กรัม
  ราคา ขายปลีก 270 บาท
  สถานที่จำหน่าย
  กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
  25/1 หมู่ 7 บ้านเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
  ติดต่อ : นายบุญส่ง อินทร์นิ่ม
  โทร : 056 353220
  หมายเหตุ
  ภาพจากการถ่ายทำที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (19/8/47                      
                      
รหัสผลิตภัณฑ์ : 600304-B104
                      ผลิตภัณฑ ทัพพีจากกะลามะพร้าว
                      รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทัพพีจากกะลามะพร้าว (19847)
                      ขนาด กว้าง9 ซม. ยาว5 ซม. สูง7 ซม.
                      น้ำหนัก 50 กรัม
                      ราคา ขายปลีก 50 บาท
                      สถานที่จำหน่าย
                      กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
                      25/1 หมู่ 7 บ้านเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์                       60120
                      ติดต่อ : นายบุญส่ง อินทร์นิ่ม
                      โทร : 056 353220
                      หมายเหตุ
                      ภาพจากการถ่ายทำที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (19/8/47) 

 

 
 
 
 
 
คลิ๊กเลือกสถานที่

รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน    อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน   อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง    อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท    อ.เมือง
อบต.หนองโพ    อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)